นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนเตรียมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials Meeting: SEOM) ครั้งที่ 2/54 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โดยที่ประชุมจะพิจารณาความคืบหน้าการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA Upgrade) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าในภูมิภาคมากขึ้น อาทิ

·        การพัฒนาระบบสืบค้นอัตราภาษีบนเว็บไซต์ของอาเซียน (ASEAN Tariff Finder)

·        การพัฒนาการจัดทำหมายเลขทะเบียนทางธุรกิจของนิติบุคคลในอาเซียน (Unique Business Identification Number: UBIN)

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี แคนาดา อินเดีย และสหรัฐอเมริกา โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การเจรจายกระดับการค้าเสรีอาเซียน-จีน ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Cr: thansettakij