นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า นับเป็นข่าวดีที่การส่งออกข้าวของไทยช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณสูงถึง 3.05 ล้านตัน และความต้องการข้าวในตลาดยังมีต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ราคาข้าวในประเทศเกือบทุกประเภทสูงเกินราคาประกันรายได้ โดยเฉพาะข้าวเจ้าซึ่งมีปริมาณการผลิตมากที่สุด คาดการส่งออกข้าวของไทยในปี2566 จะทะลุเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน และน่าจะแซงตัวเลขการส่งออกข้าวในปีที่ผ่านมา

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า “ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” เป็นยุทธศาสตร์หลักบนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และกระทรวงพาณิชย์โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้มุ่งทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชน และภาคเกษตรกรมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีคุณภาพมาตรฐานตรงความต้องการของตลาด

Cr: thansettakij