เดินขบวนรถวันแรก ยอดโดยสารพุ่ง1หมื่นคน

เดินขบวนรถวันแรก ยอดโดยสารพุ่ง1หมื่นคน

การรถไฟฯ สรุปภาพรวมวันแรก18พ.ค. ของการเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ -ชานเมือง ยอดพุ่งหลังมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 2 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่นเป็นการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 หลังจากรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางให้กับประชาชน ในระยะที่ 2 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

สำหรับภาพรวมการเดินทางของประชาชนในวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมาขบวนรถให้บริการเพียงพอ มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น จำนวน 14,051 คน แบ่งออกเป็น ผู้โดยสารเดินทางเข้ากรุงเทพ จำนวน 6,747 และผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพ จำนวน 7,308 คน เส้นทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ จำนวน 3,486 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 3,209 คน สายเหนือ 2,654 คน สายตะวันออก 2,554 คน และสายแม่กลอง 2,148 คน มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยสูงเกือบถึงสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่มีผู้โดยสารเดินทางเพียง 3,096 คน ทั้งนี้  คาดการณ์ว่าในวันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) จะมีประชาชนเดินทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีขบวนรถโดยสารพิเศษที่ได้เปิดให้บริการใน 4 เส้นทาง (เที่ยวกลับ) เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นวันแรก โดยจะมีจำนวนผู้โดยสารเดินทางทั่วประเทศประมาณ 15,000 คน

สำหรับภาพรวมขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันมีทั้งหมด จำนวน 52 ขบวน (ไป-กลับ) ประกอบด้วย ขบวนรถโดยสารพิเศษ  เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน (วันที่ 18 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน2563) จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ)  และขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 44 ขบวน(ไป-กลับ)

ที่มา : thansettakij

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info

Copyright 2020 logistics2day.com ©  All Rights Reserved 

Online Marketing & Web Design by i2u communication