การท่าเรือแห่งประเทศไทย เตรียมดึงพื้นที่ท่าเรือคลองเตยรวม 32 ไร่ เปิดประมูลสรรหาเอกชนร่วมพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์ และย่านธุรกิจแห่งใหม่ มอบสัมปทาน 30 ปี หวังสร้างรายได้นอกเหนือจากธุรกิจหลัก

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่สำคัญของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือคลองเตย ยกระดับสู่ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งพบว่าปัจจุบัน กทท.เดินหน้าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของ กทท. ได้นำพื้นที่แปลงใหญ่ที่มีศักยภาพมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ ได้แก่

·       พื้นที่ 17 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการ กทท.

·       พื้นที่ 15 ไร่ บริเวณโกดังสเตเดียม

เบื้องต้นมีเป้าหมายจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็น Marine Logistics Center และ Business Center City รวมทั้งใช้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ กทท. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงานร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) รายละเอียดเงื่อนไขก่อนประกาศผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล โดยมีระยะเวลาการให้เช่าพื้นที่ 30 ปี ทั้งนี้ กทท. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก

สำหรับผังโครงการแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของ กทท.ถูกจัดสรรออกเป็น 5 กลุ่มพัฒนา ประกอบด้วย

 

กลุ่มพัฒนาพื้นที่ A

·       อาคารสำนักงานท่าเรือใหม่และอาคารสำนักงานเช่าเอกชน

·       โครงการที่พักอาศัย

·       โครงการพัฒนา Medical Hub

·       อาคารสำนักงาน

·       Smart Community

·       อาคารอยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการพนักงานการท่าเรือ

·       อาคารอยู่อาศัยประเภทเช่า

·       Retail Mixed use

กลุ่มพัฒนาพื้นที่ B

·       Smart Port (กึ่งอัตโนมัติ)

·       ท่าเทียบเรือตู้สินค้าฝั่งตะวันออก

·       ท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่ง

กลุ่มพัฒนาพื้นที่ C

·       พื้นที่ Cruise Terminal

·       Retail Mixed use

·       อาคารสำนักงาน

·       พื้นที่พาณิชย์ Duty Free

·       โรงแรม

·       พื้นที่พาณิชยกรรม

·       อาคารจอดรถ

·       ศูนย์ฝึกอบรม

·       พื้นที่ศูนย์อาคารแสดงสินค้า

·       อาคารสาธารณูปโภค

·       พื้นที่รองรับในการพัฒนาอนาคต X

·       พื้นที่คลังเก็บสินค้า

·       สำนักงาน E- Commerce

·       พื้นที่จอดรถบรรทุก

·       พื้นที่ ปตท.เช่าใช้

กลุ่มพัฒนาพื้นที่ G

 

·       Sport Complex

·       สวนสาธารณะ

ทั้งนี้ กทท.คาดว่าการพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ จะสามารถสร้างรายได้ สร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้ที่เกิดจากธุรกิจหลักของ กทท. พร้อมสนับสนุนให้ทุกโครงการเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อกฎหมาย มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติ

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. เผยด้วยว่า กทท.ยังมีโครงการพัฒนาสำคัญๆ ได้แก่ การพัฒนาท่าเรือให้เป็นท่าเรือสีขาว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การบริหารจัดงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมีธรรมาภิบาล และอีกส่วนคือการดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าเรือสีเขียว รวมไปถึงการจัดตั้งเขตปลอดอากรในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (BKP Freezone) โดยคาดว่าจะมีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ ประมาณ 6-7 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งรายได้จากค่ายานพาหนะผ่านท่า และรายได้จากปริมาณสินค้าและตู้สินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

 

นอกจากนี้  ได้มีแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลานวางตู้สินค้า ศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งพัฒนาระบบการขนส่งทางบกและทางราง ให้สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และลดปัญหาการจราจรติดขัดภายใน ทกท. และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โครงการ Automated Container Terminal และโครงการ BKP Distribution Center

Cr: bangkokbiznews