สรท.ชี้เศรษฐกิจโลกฉุดส่งออก บี้รัฐช่วยลดต้นทุนค่าไฟ ดอกเบี้ย เร่งเจรจาFTA เพิ่มแต้มต่อเอกชนช่วยดันส่งออกโต1-2% นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. เปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูง มีโอกาสเกิดภาวะถดถอยและการชะลอตัวของภาคการผลิต แต่ยังคาดหวังภาคบริการและการท่องเที่ยวช่วยผลักดันการฟื้นตัว  ต้นทุนราคาพลังงานในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า และภาวะเงินเฟ้อ  ส่งผให้การส่งออกไทยเดือนมกราคม 2566 ยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ 4.5% คิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 20,249.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และดุลการค้าขาดดุลกว่า 4,649.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม สรท. ยังหวังผลักดันให้การส่งออกในปีนี้ เติบโต1-2%  โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ ภาวะ ทั้งนิ้สรท.จึงอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทย สนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่น (Local currency) ที่มีอยู่ รวมถึงเร่งขยายกรอบความร่วมมือไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญเพิ่มขึ้น เพื่อลดความผันผวนจากการใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯในการทำธุรกรรม และพิจารณาทบทวนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ขอให้ควบคุมหรือกำกับดูแลการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) ในงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ให้อยู่ระดับที่เหมาะสม เนื่องจากค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักของภาคการผลิต และกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และ เร่งผลักดันกระบวนการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย–สหภาพยุโรป, ไทย-EFTA และ FTA ใหม่ในตลาดคู่ค้าสำคัญ เช่น UAE และ GCC เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น Cr: thansettakij