แกร็บ เปิดแผนรักษ์โลก เร่งเปลี่ยนใช้รถ ‘อีวี’ สัดส่วนไม่น้อยกว่า 10% สำนักงานประเทศไทยปักธงใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100% ภายในปี 2030

แกร็บ วางยุทธศาสตร์ด้านอีเอสจีไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์หลัก คือ

·       การพัฒนาในส่วนของพาร์ทเนอร์

·       แพลตฟอร์ม

·       การรักษ์โลก

เขากล่าวว่า แนวทางการทำงานต้องคำนึงถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ทำให้พาร์ทเนอร์ได้รับผลกระทบ ที่วางแผนไว้ปี 2040 ตั้งเป้าหมายไปที่การเปลี่ยนผ่านจากรถน้ำมันไปใช้รถอีวี การใช้พลังงานหมุนเวียนภายในสำนักงาน ลดการปล่อยคอร์บอน และการทำคาร์บอนออฟเซ็ต โดยบางงานได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว

ขณะที่ แผนระยะสั้นปี 2026 หรือภายใน 3 ปีจากนี้ที่สามารถทำได้ก่อนเลยคือ การเปลี่ยนผ่านไปใช้รถอีวีให้ได้สัดส่วนไม่น้อยกว่า 10% , สำนักงานประเทศไทยปักธงใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100% ภายในปี 2030, การใช้เทคโนโลยีแผนที่มาช่วยทำให้การเดินทางเป็นเส้นทางที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการทำคาร์บอนออฟเซ็ตอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนผ่านไปใช้อีวีเป็นหนึ่งในงานที่มีความท้าทายอย่างมาก จากการสำรวจพบว่าแรงจูงใจที่จะผลักดันให้เกิดการใช้งานจะมาจากแบรนด์ของมอเตอร์ไซค์ การซ่อมบำรุง และการขายต่อ

Cr: bangkokbiznews