การต่อสู้เพียงลำพังเพื่อพาธุรกิจให้อยู่รอดและไปต่อ เป็นเรื่องที่ท้าทายและไม่ง่ายเลย ด้วยเหตุนี้หลายองค์กรจึงได้ปรับใช้แนวทาง Business Matching จับคู่ธุรกิจ เป็นกลไกในการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ Supply Chain

4 ข้อดี ที่เกิดขึ้นได้ จากการทำ Business Matching จับคู่ธุรกิจ

  • ช่วยต่อเติมในสิ่งที่ยังขาดซึ่งกันและกันในการทำธุรกิจ
  • ช่วยเปิดตลาดต่างประเทศ
  • ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับธุรกิจและคู่ค้า
  • แชร์เทคนิคการใช้ Business Matching จับคู่ธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จให้ SMEs ไทย

ที่ผ่านมา บีโอไอ ช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆ ในการจัดหาข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทผู้ซื้อ: จัดให้ผู้ซื้อเข้าพบปะกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในลักษณะ “One-on-One Meetings” ดำเนินการติดต่อผู้ประกอบการต่างประเทศให้เดินทางมาจัดทำ Business Matching ที่ประเทศไทยหรือนำผู้ประกอบการไทยเดินทางไปจับคู่ธุรกิจที่ต่างประเทศ ติดตามผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบถึงการ  ให้บริการจัดหาชิ้นส่วน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้น ในแต่ละขั้นตอนจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ขายชิ้นส่วนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมกันอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยพัฒนาไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น การมีฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุม ทำให้บีโอไอสามารถจับคู่ความต้องการของฝั่งผู้ซื้อกับผู้ผลิตชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปอย่างแม่นยำ และทำให้ Supply Chain ของอุตสาหกรรมเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้น

Cr: salika.co