ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับ นายมะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และคณะ เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย ว่า มีการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงหาแนวทางการดำเนินงานในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้แก่ การบริหารจัดการภายในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ การส่งเสริม MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) การคุ้มครองและการบริหารเกี่ยวกับพลังงานน้ำมันและแร่ธาตุ การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งการหารือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมืออันดีในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทย-ลาว นอกจากนี้ ทาง สปป.ลาว ยังได้ขอคำแนะนำแนวทางจากไทยในเรื่องการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการ ภายหลังจากสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลายด้วย สำหรับการหารือครั้งนี้ มีนายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม Cr: thaipost