ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ผนึก เน็ตเบย์-คลาวด์ พัฒนาโลจิสติกส์ แบบครบวงจร

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ผนึก เน็ตเบย์-คลาวด์ พัฒนาโลจิสติกส์ แบบครบวงจร

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จับมือบริษัทชั้นนำอย่าง เน็ตเบย์ และ คลาวด์ คอมมิวนิเคชั่น พัฒนาด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ให้บริการขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรุงเทพฯ 27 เมษายน 2564  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดได้ลงนามความร่วมมือ (MOU)กับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท คลาวด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในการพัฒนาและให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับ จัดเก็บ ไปจนถึงการขนส่ง นำจ่าย และส่งคืน สำหรับการขนส่งพัสดุที่มีต้นทางหรือปลายทางเป็นคลังสินค้าภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จะรับผิดชอบด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ทางภาคพื้นดินภายในประเทศและสร้างโอกาสขยายไปยังต่างประเทศในอนาคต พร้อมทั้งรับและส่งข้อมูลในการจัดส่งพัสดุทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจัดตารางการรับส่งพัสดุ ณ คลังสินค้าที่กำหนดภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะที่บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด(มหาชน) รับผิดชอบการจัดหาลูกค้าที่ต้องการขนส่งพัสดุ การส่งข้อมูลพัสดุที่ต้องการจัดส่งผ่านระบบสารสนเทศและส่งข้อมูลสถานะสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรผ่านระบบสารสนเทศ ส่วนบริษัท คลาวด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงรวบรวมลูกค้า และรับมอบอำนาจจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในการประสานงานหน่วยงานคลังสินค้า ด่านศุลกากร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำพัสดุออกจากคลังสินค้าพร้อมทั้งรับผิดชอบการเสนอราคาค่าบริการขนส่งให้แก่ลูกค้าและให้บริการรับชำระค่าบริการขนส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ขณะที่ นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด  กล่าวว่า ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดมีความยินดีอย่างยิ่ง และมีความพร้อมในการร่วมมือ กับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท คลาวด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ ที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการซอฟต์แวร์อย่างครบวงจรด้าน E-Logistics และ E-Enterprise ครอบคลุมการให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน

Cr: thansettakij.com

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info