ไปรษณีย์ไทย ผลิตเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ 5,000 ขวด แจกจ่ายประชาชนเขตหลักสี่ บุรุษไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

ไปรษณีย์ไทย ผลิตเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ 5,000 ขวด แจกจ่ายประชาชนเขตหลักสี่ บุรุษไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าผลิตเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ขวด เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตหลักสี่ รวมทั้งบุรุษไปรษณีย์ และ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมคุมเข้มมาตรการความสะอาดปลอดภัยทุกที่ทำการไปรษณีย์

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปรษณีย์ไทยมีมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่ต้องติดต่อ/ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า ประชาชน ไปรษณีย์ไทยมีการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ และบุรุษไปรษณีย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อ COVID-19 และสร้างความมั่นใจด้านความสะอาด และอาชีวอนามัยให้กับผู้ใช้บริการ

และในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยยังคงตรวจพบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่อย่างต่อเนื่อง ไปรษณีย์ไทยมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งลูกค้า ประชาชน จึงร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลิตเจลแอลกอฮอล์ 1,400 หลอด และสเปรย์แอลกอฮอล์ 3,600 ขวด ซึ่งเป็นการผลิตตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง บุรุษไปรษณีย์ และประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตหลักสี่ เพื่อเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยจะทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังคงเผ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด และคุมเข้มมาตรการความสะอาดปลอดภัยในทุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ รวมทั้งพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติไปด้วยกัน นายกาหลง กล่าวสรุป

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ที่มา : thaipr.net

 

 

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info