นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และระดับสากล จากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ งานวิจัย งานพัฒนาที่เป็นที่ทราบกันดีในแวดวงอุตสาหกรรม และแวดวงการศึกษา

สำหรับการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา และบริษัทธุรกิจเอกชนในด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมขนถ่ายวัสดุ และโลจิสติกส์ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยง ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ

“ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จำกัด ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย ผลิตบัณฑิต และเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งมหาวิทยาลัยที่จะได้มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรม ส่วน AMA จะได้พัฒนาความร่วมมือในการวางแผนการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งด้วยระบบไฟฟ้าที่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และในส่วนของ Cold Chain services จะมีการนำนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยมีมาทำให้เกิดขึ้นจริงโดย AMA Logistics เรารู้สึกยินดี และเป็นเกียรติ และต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ให้โอกาสบริษัทในความร่วมมือครั้งนี้ และจะได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศไทย นำไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป” นายพิศาล กล่าว

Cr: mgronline