Mother’s Day Sale : 10 May 2020

Mother’s Day Sale : 10 May 2020

แอนนา จาร์วิส (Anna Jarvis) ได้ริเริ่มเรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกา โดยเริ่มจากการเฉลิมฉลองกับผู้คนกลุ่มเล็กๆ ใน West Virginia เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่แม่และความเป็นแม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในสิ่งแวดล้อมที่เป็นครอบครัว และความสัมพันธ์ในครอบครัว จากนั้นจึงได้มีการส่งเสริมให้ “วันแม่” เป็นวันหยุดสำคัญ กระทั่งกลายเป็นวันหยุดประจำชาติของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1914 (พ.ศ. 2457) ประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ โดยในปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม นั่นเอง

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info

Copyright 2020 logistics2day.com ©  All Rights Reserved 

Online Marketing & Web Design by i2u communication