วันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาหรือที่รู้จักกันดีในชื่อวันชาติของอเมริกานั่นเอง ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันหยุดระดับชาติที่ทุกคนจะร่วมกับเฉลิมฉลองในการประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปี 1776 ณ เมือง Philadelphia รัฐ Pennsylvania ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองหลวงของอเมริกา ในวันนี้จะมีขบวนพาเหรดแห่รอบเมือง และการจุดพลุที่ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ