ตรงกับวันจันทร์แรกของทุก ๆ เดือนกันยายน เป็นวันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกียรติแก่แรงงานทั้งชายและหญิง ซึ่งยังเป็นวันสุดท้ายที่สิ้นสุดฤดูร้อนอีกด้วย จึงเป็นวันที่ถือว่าให้ชาวอเมริกันได้หยุดเพื่อไปเที่ยว พักผ่อน สัมผัสอากาศดี ๆ ในช่วง Summer โดยในวันนี้ยังเป็นวันที่มีการเซลล์กระหน่ำอีกด้วย