เทศกาลที่สำคัญอีกเทศกาลหนึ่งของอเมริกา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี เป็นเทศกาลพิเศษของศาสนาคริสต์ที่เฉลิมฉลองวันนี้ เพราะเป็นวันที่พระเยซูทรงฟื้นคืนชีวิตกลับสู่สวรรค์หลังจากมาไถ่บาปให้มนุษย์ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า ก่อนวัน Easter จะมีกระต่ายมาเยี่ยมเด็ก ๆ และวางตะกร้าของขนมหวานต่าง ๆ ไว้ให้เด็ก ๆ ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นประเพณีที่เด็กไล่หาไข่อีสเตอร์ที่ด้านในบรรจุขนม ลูกอม และช็อคโกแลตอยู่นั่นเอง