วันทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนพศจิกายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อระลึก และให้เกียรติแก่เหล่าทหารจากสงครามโลกครั้งที่ 1