KANGO EXPRESS THAILAND

ส่งพัสดุจากอเมริกามาไทย ง่ายเพียงปลายนิ้ว

Shop • Ship • Save

บริการจัดส่งสินค้าจากอเมริกามาไทย สามารถรับบริการต่างๆ จาก Kango Express ดังต่อไปนี้

  • บริการส่งสินค้าจากอเมริกามาไทย รอรวมสินค้าเพื่อจัดส่งพร้อมกัน หรือบริการส่งแบบเร่งด่วน

  • ปรับกล่องพัสดุให้เหมาะสมกับสินค้าจริง ประหยัดค่าส่งยิ่งขึ้น

  • สั่งซือสินค้าจากเว็บค้าปลีกในอเมริกา

บริการส่งสินค้าแบบรวมของใช้เวลา 4-6 วันทำการ จาก USA มาประเทศไทย จากนั้นจะเข้าขั้นตอนเดินพิธีการศุลกากร ใช้เวลา 1-2 วันทำการ

หลังจากของมาถึง Kango Express Thailand จะทำการส่งของไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ภายใน 3 วันทำการ

*ระยะเวลาดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ในกรณีที่สินค้าไม่ติดพิธีการศุลกากร หรือความล่าช้าใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Kango Express Thailand

การส่งสินค้าแบบรวมกล่อง สินค้าจะต้องมาถึง Warehouse ของ Kango Express ก่อนรอบจัดส่ง

  • สินค้าที่นำเข้ามา จะต้องเสียภาษีนำเข้า ตั้งแต่ 0-100% ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 30-40% ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%

  • สินค้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ไม่มีภาษีนำเข้า แต่ต้องเสีย Vat 7%

  • เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย Kango Express Thailand จะเดินพิธีการศุลกากร แล้วออกค่าภาษีนำเข้าให้ก่อน ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าภาษีนำเข้าก่อนรับสินค้า หรือให้จัดส่งสินค้า ลูกค้าควรติดต่อ Customers Service เพื่อเช็คภาษีนำเข้าของสินค้าที่ท่านต้องการสั่ง

  • ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับพิกัดภาษีเพิ่มเติมได้ที่ www.customs.go.th

ขั้นตอนใช้บริการ Kango Express ง่ายๆ

1

สมัครสมาชิกฟรี!

2

ช้อปออนไลน์สินค้าที่ไม่ส่งไทยกับร้านค้าปลีก ใส่รายละเอียด, เลขสมาชิก, ที่อยู่ในอเมริกาเป็นที่รับพัสดุ

3

เข้าระบบสมาชิก เพื่อระบุมูลค่าสินค้าและวันส่งพัสดุมาไทย พร้อมชำระค่าส่งสินค้าผ่านระบบสมาชิก*

4

เจ้าหน้าที่ในไทยโทรแจ้งค่าภาษีศุลกากร (ถ้ามี) และค่าขนส่งภายในไทย**

หากพัสดุมีมูลค่าเกิน 1,500 บาท ต้องชำระค่าภาษีตามพิกัดศุลกากร

เจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุให้คุณตามที่อยู่ในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ

*หากมารับพัสดุที่ออฟฟิศ Kango Express Thailand จะไม่เสียค่าขนส่งภายในประเทศ

US Sales Tax - Free

ไม่เสียภาษีท้องถิ่นในอเมริกา

Free Hold Service

รอรวมสินค้าเพื่อจัดส่งพร้อมกัน บริการจัดเก็บสินค้าฟรี 21 วัน

Resizing

ปรับกล่องพัสดุให้เหมาะสมกับสินค้าจริง ประหยัดค่าส่งยิ่งขึ้น

GO SHOPPING

รวมเทศกาล Sale ลดกระหน่ำที่ขาช้อปต้องโดน!