เทศกาล Labor Day ตรงกับวันจันทร์แรกของทุก ๆ เดือนกันยายน เป็นวันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกียรติแก่แรงงานทั้งชายและหญิง ซึ่งยังเป็นวันสุดท้ายที่สิ้นสุดฤดูร้อนอีกด้วย จึงเป็นวันที่ถือว่าให้ชาวอเมริกันได้หยุดไปเที่ยวพักผ่อนสัมผัสอากาศดี ๆ ในช่วง Summer รวมถึงยังเป็นวันที่มีการลดราคาสินค้าของแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ อีกด้วย