Memorial Day Sale : 25 May 2020

Memorial Day Sale : 25 May 2020

ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม จัดเป็นวัน Memorial Day ซึ่งเป็นสำคัญวันหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เพื่อยกย่องทหารอเมริกันที่อุทิศตนรับใช้ชาติและเพื่อเชิดชูทหารผ่านศึกทุกคนที่ได้พลีชีพเพื่อชาติ

ความสำคัญของวัน Memorial Day

วัน Memorial Day นี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ที่ประชาชนชาวอเมริกันจะระลึกถึงทหาอเมริกันที่เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อชาติ (อเมริกา) เป็นวันที่ชาวอเมริกันระลึกถึงคุณงามความดี ที่จัดให้ตรงกับวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ก็เพราะว่าเป็นวันแรกของการเริ่มต้นฤดูร้อน (Summer) นั่นเองครับ

จะมีอีกวันหนึ่งที่สำคัญเหมือนกัน ชื่อว่าวัน Veterans Day และเกิดการสับสนค่อนข้างมากว่ามันต่างกันอย่างไร ซึ่งวัน Veterans Day เนี่ยแปลว่าวันทหารผ่านศึก ซึ่งจะเป็นหรือจะตายก็ได้ทั้งนั้น ตุณถือว่าเป็นทหารผ่านศึกหมด แต่ในวัน Memorial Day นี้คือคุณจะต้องเสียสละชีวิตของตนเองเท่านั้น หรือเรียกง่ายๆคือตายในสนามรบน่ะแหล่ะครับ

กิจกรรมในวัน Memorial Day

ในวัน Memorial Day นี้ถือว่าเป็นวันที่เศร้าวันหนึ่งของชาวอเมริกัน ดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดจะออกไปในแนวทางเพื่อระลึกถึงทหารผู้เสียสละ จะไม่มีการฉลอง หรือแสงสีเสียงอะไรทั้งนั้น โดยกิจกรรมที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติจะมีดังนี้ ในตอนเช้าเชิญธงชาติสหรัฐฯ ขึ้นสู่ยอดเสา แล้วลงธงลงมาที่จุดกลางเสา ต่อมาเมื่อเวลาเที่ยงตรง ก็จะเชิญธงชาติจากกลางเสา ขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้งหนึ่ง

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info

Copyright 2020 logistics2day.com ©  All Rights Reserved 

Online Marketing & Web Design by i2u communication