ศรีลังกายกเลิกมาตรการห้ามนำเข้ารถบรรทุกและยานยนต์ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสดีของผู้ส่งออกยานยนต์ไทย เจาะตลาดส่งออกยานยนต์ไปศรีลังกาได้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ศรีลังกาประกาศยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้ารถบรรทุกและยานยนต์ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ อาทิ รถบัส รถบรรทุก และรถบรรทุกของเหลวและก๊าซ ซึ่งศรีลังกาห้ามนำเข้ารถยนต์ประเภทดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของศรีลังกาเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น จึงเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป และได้ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้ารถบรรทุกและยานยนต์ขนาดใหญ่

แต่ยังคงห้ามนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคลประเภทรถยนต์นั่ง ทั้งนี้ การยกเลิกห้ามนำเข้ารถบรรทุกและยานยนต์ขนาดใหญ่ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถส่งออกรถยนต์ประเภทดังกล่าวไปศรีลังกาเพิ่มมากขึ้น

Cr: thansettakij