การขนส่งสินค้าทางถนนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสำคัญที่ต้องเร่งปรับตัวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและก้าวสู่ net zero จากข้อมูลขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) พบว่า ในปี 2019 ภาคขนส่งมีการปล่อยก๊าซ CO2 สูงเป็นอันดับ 3 รองจากภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม และหากคิดเฉพาะการขนส่งสินค้าทางถนน จะมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ถึงราว 30% ของภาคขนส่ง

ในปี 2022 ที่ผ่านมา การใช้รถ EV ในภาคการขนส่งของไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้น โดยเฉพาะรถขนส่งผู้โดยสารที่การใช้งานเร่งตัวขึ้น สะท้อนจากยอดจดทะเบียนสะสมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตกว่า 150% กับ 240% มาอยู่ที่ราว 1.65 หมื่นคัน กับ 1.35 หมื่นคัน ตามลำดับ และการใช้รถเมล์/รถบัสไฟฟ้าตามแผนการจัดหารถเมล์ใหม่ของไทยสมายล์บัส

อย่างไรก็ดี การใช้รถขนส่งสินค้ากลับเพิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงปลายปี โดยผู้ประกอบการขนส่งหลายรายได้เริ่มนำรถบรรทุกไฟฟ้าขนาด 4 ล้อ 6 ล้อ และรถหัวลากไฟฟ้ามาทดสอบขนส่งสินค้าแล้ว เช่น FedEx, DHL, SCGJWD และไปรษณีย์ไทย

รวมถึงแพลตฟอร์มดีลิเวอรี่ก็สนับสนุนให้ผู้ขับขี่หันมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนส่งสินค้ามากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลายรายตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้รถ EV ให้มากกว่า 50% ของรถขนส่งทั้งหมดภายในปี 2030

Cr: prachachat