ผู้ให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ชื่อดัง PayPal จ่อปรับใช้ระบบยืนยันตน ให้สอดคล้องกฎหมายไทย ป้องกันการแอบอ้างตัวตน ก่ออาชญากรรมด้านการเงิน

คณะผู้แทนจากบริษัท PayPal Pte Ltd (Singapore) เข้าหารือ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาคารจัตุรัสจามจุรี

โดย Mr. Steven Chan ผู้อำนวยการฝ่ายงานภาครัฐสัมพันธ์และนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บริษัท PayPal Pte Ltd (Singapore) ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดตั้ง PayPal ประเทศไทย

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้การบริการมีความสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการยืนยันตัวตน หรือที่ ระบบ KYC (Know Your Customer) ซึ่งจะช่วยป้องกันการแอบอ้างตัวตนและการก่ออาชญากรรมด้านการเงินในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าของข้อมูลและบริษัทผู้ให้บริการ ทั้งนี้ คาดว่า PayPal จะเปิดให้บริการในประเทศไทยอีกครั้งภายในปี 2565

ด้านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้ทำความเข้าใจและพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบัน ไทยได้เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สถิติการทำธุรกรรมออนไลน์จึงเพิ่มขึ้นเป็นก้าวกระโดด เช่นเดียวกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ รัฐบาลไทยจึงได้ให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ต้องมีความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยเห็นว่า ผู้ให้บริการ และบริษัท startups ควรมีการจัดสัมมนาหรือจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ ทำให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

Cr: pptvhd36.com