ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้า

สารเสพติดทุกชนิด

prohibited-03

แบตเตอรี่และสารเคมี

prohibited-04

แบงก์ปลอม

prohibited-06

อาวุธทุกชนิด

prohibited-07

ผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า

prohibited-02

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

prohibited-08

อุปกรณ์การพนัน

prohibited-09

สินค้าที่มีมูลค่า

prohibited-10

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์