เรือบรรทุกสินค้า Hamburg Highway ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท KLINE ของญี่ปุ่น ได้ออกจากท่าเรือเยียนไถ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Shandong Port Group มุ่งหน้าไปยังตะวันออกกลาง โดยเรือลำนี้ได้บรรทุกยานพาหนะส่งออกจำนวน 1,137 คัน ทั้งนี้ การเดินเรือในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเส้นทางการขนเพื่อการค้า แบบ ro-ro (roll-on roll-off) ระหว่างเยียนไถ-ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นเส้นใหม่ นอกจากเส้นทางเยียนไถไปยังเม็กซิโก ภูมิภาคตะวันตกของอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการขนส่งแบบ ro-ro ระหว่างประเทศของท่าเรือเยียนไถ

ท่าเรือเยียนไถมีบทบาทสำคัญในนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI)” มีส่วนในการเติบโตขึ้นของธุรกิจยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ในปีนี้ รวมทั้ง สร้างช่องทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ท่าเรือเยียนไถได้พัฒนาเส้นทางขนส่งจากแม่น้ำสู่ทะเลหลายเส้นทาง เพื่อสร้างเส้นทางใหม่ในการขนส่งรอบทะเล Bohai ท่าเรือดังกล่าวยังมีศักยภาพในการเชื่อมต่อกับบริษัทเดินเรือรายใหญ่ทั่วโลก เพิ่มความพยายามในการพัฒนาตลาดอย่างครอบคลุม ย้ำศักยภาพของธุรกิจขนส่งต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ และได้เปิดตัวระบบขนส่งทางน้ำแบบผสมผสานรูปแบบใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงการขนส่งทางรถไฟและทางเรือ โดยเรือบรรทุกสินค้า Hamburg Highway เพียงลำเดียว ได้ขนส่งยานพาหนะเพื่อการค้าผ่านท่าเรือที่เชื่อมโยงทางรถไฟ เกือบ 1,000 คัน

นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับการบริการที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง และยังมีความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของท่าเรือเยียนไถ ในขณะเดียวกัน ท่าเรือเยียนไถได้จัดตั้งกลไกการตรวจสอบยานพาหนะตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่ายานพาหนะจะสามารถขนถ่ายได้ทันทีเมื่อมาถึงท่าเรือ โดยใช้หลักการ “หนึ่งเรือ หนึ่งนโยบาย” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขนถ่ายและอัตราการใช้ท่าเทียบเรือ และลดระยะเวลาที่เรือจอดที่ท่าเรือ ซึ่งนโยบายเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้า

ท่าเรือเยียนไถเป็นท่าเรือศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญและเป็นท่าเรือฐานส่งออกสำหรับยานยนต์เพื่อการค้าตามแนวชายฝั่งของจีน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปีนี้ สินค้าส่งออกสะสมของท่าเรือได้ขยายตัวจนถึงมากกว่า 40 ประเภท อาทิ รถยนต์ รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกหนัก เครื่องจักรก่อสร้าง ฯลฯ และส่งออกมากกว่า 130 แบรนด์

เรือบรรทุกสินค้าแบบ ro-ro (roll-on roll-off) คือ เรือที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าประเภทที่มี “ล้อ” อาทิ รถยนต์ , รถบรรทุก เป็นต้น

แหล่งที่มา :http://shandong.chinadaily.com

Cr : thaibizchina