ชวนรู้จัก STC-4 รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฝีมือคนไทย เตรียมสู่สนามแข่งขันระดับโลก Bridgestone World Solar Challenge 2023 ออสเตรเลีย ปูทางสู่นวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ STC-4 รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4 ออกแบบอิงมาตรฐานเดียวกับการผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) พร้อมลงสนามแข่งระดับโลก Bridgestone World Solar Challenge 2023

ออสเตรเลีย หวังปูทางการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต

ภายนอกของรถถูกออกแบบให้มีสามสีตามธงชาติไทย ได้แก่ ขาว แดง น้ำเงิน และมีการเพิ่มรายละเอียดข้างรถเป็นลวดลายคล้ายหางปลากัดไทย แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างโดดเด่น นอกจากนี้ ยางรถยนต์จะเป็นแบบ Ecopia ชนิดพิเศษ ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ระบบสื่อสารข้อมูลภายในรถจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในรถผ่านระบบคลาวด์ และถูกส่งมาแสดงผลที่หน้าจอให้ผู้ขับได้รับรู้ข้อมูล อาทิ ความเร็วรถ ตำแหน่งที่ตั้ง พลังงานแบตเตอรี่ ค่าแรงดันเซลล์แบตเตอรี่ อุณหภูมิภายในแบตเตอรี่ พลังงานที่คงเหลือในแบตเตอรี่ เป็นต้น

Cr: bangkokbiznews