โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุมคว้า 3 รางวัล ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่านที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้า 3 รางวัลในการประกวดแข่งขันระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)

ในงาน Thailand Transport 4.0 ซึ่งจัดโดย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ณ อาคารชาญชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถกวาดรางวัลมาได้ 3 รางวัล ได้แก่

1. ทีม Pringles SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ประกอบไปด้วย นายรัฐจักร ยูวะเวส ,นางสาวปณิตา ประสงค์กิจ ,น.ต.บุลเสฏฐ์ มณีชัยฤทธิ์ ,นายธนิต จินดาไตรรัตน์ ,นายอภิพร สิมะพรชัย ,นายณัฐพล นัยเนตร์

2. ทีม Trust SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ประกอบไปด้วยนายคมศ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ,นายภคพล พิงพิทยากุล ,นายอนุสรณ์ บุญสง่า ,นางสาวกุสุมา ไชยโชติ ,นางสาวประไพพร นาคปาน

3. ทีม Asian Fruit Market&Delivery คว้ารางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ประกอบไปด้วยนางสาวพนารัตน์ เหล่าพงศ์เจริญ ,นางสาวสรัลรัฐ รุ่งเรือง ,นายกวิน พินสำราญ ,นายอนุกูล แป้นแก้ว

ที่มา : www.ryt9.com