นศ.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุมชลบุรี คว้ารางวัล นำเสนอแผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิดา เวหนะรัตน์, นางสาวกฤดาธิการ สุวรรณปาล ,นายธีรวิชญ์ กอภูเก็ต ,นายธนกฤต ชอบการไร่และนายวลิช วงศ์ภูมี นักศึกษาชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในโอกาสที่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน แผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ "Sky Route" มาครอง จากทีมเข้าร่วมแข่งขัน 21 ทีม ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

ทั้งนี้แผนธุรกิจของนักศึกษาได้นำเสนอถึงการใช้แนวคิด Digital ในการจัดการซัพพลายเชนของธุรกิจที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนรถไฟฟ้า BTS โดยมี ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

ที่มา : www.ryt9.com