Our Services

truck 5 extra L
บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ทางรถ

บริการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกข้ามแดน (Cross Border Service) ไปยังประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ พม่า ลาว

 

airfreight
บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ทางเครื่องบิน

บริการนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้า  ในประเทศและต่างประเทศ บริการทั้งเที่ยวบินตรง เที่ยวบินต่อ สู่ปลายทางทั่วโลก

ขนส่งทางเรือ
บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ทางเรือ

ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL)

และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ครอบคลุมท่าเรือทั่วทุกทวีป 

*ราคาค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่จัดส่งทางเรือ เครื่องบิน รถบรรทุก ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภท จำนวน และน้ำหนักสินค้า, ปริมาตรสินค้าบรรจุภัณฑ์, เมืองท่าปลายทาง, ความหนาแน่นของเมืองท่าแต่ละเมือง, อัตราค่าความผันผวนของน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น

สำหรับท่านที่กำลังจะเริ่มต้นหรือดำเนินธุรกิจการนำเข้า ส่งออก หากต้องการคำปรึกษาด้านการขนส่ง การจัดทำเอกสารต่างๆ พิธีการศุลกากร และอื่นๆ ให้ Logistics2day เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการต่างๆ แก่องค์กรของท่าน

service-icon-01

Courier

90
service-icon-03

Air Freight

92
service-icon-04

Sea Freight

85
service-icon-02

Project Cargo

83
service-icon-07

Customs

92

OUR CLIENTS SAY

LSS_Home_02

OUR PARTNERS

Address

294/18-19 Motorway Romklao Rd.,

Klongsam Pravet, Ladkrabang,

Bangkok 10520 Thailand.

Contact Us