เกี่ยวกับเรา

ครบทุกเรื่องโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ครบวงจร

ข่าวสารด้านโลจิสติกส์

ครบทุกเรื่องโลจิสติกส์

ครบทั้งบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรและข่าวสารโลจิสติกส์

 • บริการรับส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศทั่วโลก
 • บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ครอบคลุมท่าเรือทั่วโลก
 • บริการขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ
 • บริการบรรจุสินค้าบน Pallet และการตีลังไม้
 • บริการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก
 • บริการด้านคลังสินค้า และการกระจายสินค้า
 • บริการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกไปยังประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ พม่า ลาว
seafreight 3 re

ครบทุกเรื่องโลจิสติกส์

 • แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสารแวดวงโลจิสติกส์และธุรกิจ
 • ศูนย์รวมผู้หางานสำหรับธุรกิจสาขาโลจิสติกส์
 • รวบรวมรายชื่อ รายละเอียดหลักสูตรการเรียน การสอนของสาขาและภาควิชาโลจิสติกส์ของสถาบันการศึกษาทั่วไทย
 • ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัยด้านการขนส่งสินค้า การนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนความรู้ด้านศุลกากร
seafreight re

ครบทั้งบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

และข่าวสารโลจิสติกส์

 • บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ครอบคลุมท่าเรือทั่วโลก
 • บริการขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ
 • บริการบรรจุสินค้าบน Pallet การตีลังไม้