ครบทุกเรื่องโลจิสติกส์

ครบทั้งบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรและข่าวสารโลจิสติกส์ที่อัปเดตสดใหม่ทุกวัน

  • บริการรับส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ทั้วโลก
  • บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ครอบคลุมท่าเรือทั่วโลก
  • บริการขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ
  • บริการบรรจุสินค้าบน Pallet การตีลังไม้
  • บริการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก
  • บริการด้านคลังสินค้า และการกระจายสินค้า
  • บริการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกไปยังประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ พม่า ลาว

1

แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสารแวดวงโลจิสติกส์และธุรกิจ

2

ศูนย์รวมผู้หางานสำหรับธุรกิจสาขาโลจิสติกส์

3

รวบรวมรายชื่อ รายละเอียดหลักสูตรการเรียน การสอนของสาขาและภาควิชาโลจิสติกส์ของสถาบันการศึกษาทั่วไทย

4

ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัยด้านการขนส่งสินค้า การนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนความรู้ด้านศุลกากร

Trucking-s
ProjectCargo-HeavyLift&BreakBulkCargo-s
Warehouse-s