บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

  •  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็กหรือใหญ่ จำนวนมากหรือน้อย ให้สินค้าของคุณไปถึงปลายทางผู้รับได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ด้วยบริการขนส่งทางอากาศที่มีความคล่องตัวสูง โดยการทำงานร่วมกับเครือข่ายสายการบินในทุกเส้นทางหลักของโลก โดยคุณสามารถเลือกรูปแบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นแบบ door-to-door,airport-to-airport, door-to-airport หรือ airport-to-doorคุณสามารถวางแผนการขนส่งได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด

airfreight-1-s
airfreight-2-s