บริการสินค้าข้ามพรมแดน Cross Border

  •  บริการขนส่งสินค้าทางบก ด้วยรูปแบบของรถบรรทุกที่หลากหลาย ตั้งแต่รถบรรทุกสี่ล้อ, หกล้อ, สิบล้อ และรถหัวลาก เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า และความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ด้วย Fleet รถ ที่กระจายครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ ใกล้นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือหลักๆ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการเดินทาง

truck-1-s
truck-2-s