บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

  •  บริการขนส่งสินค้าทางทะเลรูปแบบต่างๆ ที่มีพื้นที่บริการครอบคลุมในทุกท่าเรือคอนเทนเนอร์หลักทั่วโลก ด้วยความร่วมมืออันดีกับสายเดินเรือชั้นนำของโลก คุณจึงวางใจได้ว่าสินค้าจะถูกขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่นได้อย่างถูกต้อง ในระยะเวลาที่เหมาะสม และตรวจสอบได้

seafreight-1-s