Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/logisti9/domains/logistics2day.com/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php on line 366

บริการด้านการบรรจุสินค้า

  •  บริการบรรจุสินค้าต่างๆ ด้วยกรรมวิธีแบบมืออาชีพคือจุดเริ่มต้นของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสินค้าที่มีความบอบบางหรือแตก-หักได้ง่าย โดยบริการบรรจุสินค้านี้จะครอบคลุมตั้งแต่การบรรจุสินค้าบนพาเลทไม้ การซีลหรือรัดกล่องสินค้า ไปจนถึงการเคลื่อนย้ายสินค้า เพราะตระหนักถึงความสำคัญของสินค้าทุกๆ ชิ้น ในขั้นตอนของการบรรจุสินค้าและการเคลื่อนย้ายจึงได้รับความใส่ใจในทุกขั้นตอนและทุกๆ รายละเอียด นอกจากนี้ เรายังมีบริการพาเลทกระดาษ สำหรับผู้ที่ต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบในการนำเข้าไม้ หรือต้องการส่งสินค้าทาง Air freight


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/logisti9/domains/logistics2day.com/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php on line 366
packing-1-s

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/logisti9/domains/logistics2day.com/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php on line 366
packing2-s

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/logisti9/domains/logistics2day.com/public_html/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/themes/builder/class.ffThemeBuilderElement.php on line 366