Liquid & Gas Transport

  •  สินค้าบางประเภทมีความละเอียดอ่อนและต้องการความพิถีพิถันในการจัดส่ง จึงเป็นที่มาของบริการขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ หรือ Special Cargo มีทั้งบริการขนส่งสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ (ISO Tank) อาทิเช่น สารเคมี, น้ำมัน และน้ำมันพืช รวมไปถึงบริการเก็บ-ขนส่งสินค้าประเภทของเหลวที่ไม่อันตราย (Flexi Tank) เช่น เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่มและอาหาร เป็นต้น โดยทุกขั้นตอนของการเคลื่อนย้าย-จัดส่งจะดำเนินการโดยยึดหลักความปลอดภัยขั้นสูงสุด

special-cargo-1-s
special-cargo-2-s