บริการด้านพิธีการศุลกากร

  •  บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า-ขาออก การทำใบขนปากระวาง, ใบขนแบบ BOI และใบขนประเภทพิเศษต่างๆ ด้วยการทำงานของทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ทำให้เราเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ของพิธีการศุลกากรได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ลดความยุ่งยาก และข้อผิดพลาดจากการเตรียมเอกสารที่ไม่ครบถ้วน

customs-1-s