Columbus Day : October 11, 2021

Columbus Day : October 11, 2021

วันที่ 12 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการของสหรัฐฯ มาตั้งแต่ ค.ศ. 1937 เพื่อฉลองการเดินของ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักสำรวจชาวอิตาเลียน ที่เหยียบผืนแผ่นดินทวีปอเมริกาในวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1492 และประกาศความเป็นกรรมสิทธิ์ของดินแดนแห่งนี้ให้กับสเปน

ข้อมูลนี้ทำให้เกิดความเข้าใจว่าคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส “เป็นผู้ค้นพบอเมริกา” แต่หากพิจารณาถึงหลักฐานอ้างอิงอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่า ที่ถูกต้องกว่า คือการที่โคลัมบัส เป็นบุคคลที่ทำให้อเมริกาเป็นที่รู้จักต่อชาวยุโรปตะวันตก ในช่วงการเดินทาง 4 ครั้งของเขามายังดินเเดนแห่งนี้ระหว่างปี ค.ศ. 1492 ถึง 1502

เขาคือผู้ที่เปิดทางให้มีการอพยพครั้งใหญ่ ของชาวยุโรปตะวันตกมายังทวีปอเมริกา ผู้ที่พิจารณาถึงจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์นี้ พบว่าคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสช่วยเปิดทางให้เกิดการค้าทาส ณ ดินเเดนแห่งนี้

และในปีนี้เมื่อเกิดความระสำ่ระสายทางสังคมในสหรัฐฯ อันเนื่องการจากการใช้ความรุนแรงของตำรวจต่อคนผิวดำ รูปปั้นโคลัมบัส และบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับการค้าทาส การล่าอาณานิคมและการเหยียดสีผิว ถูกทำลายจำนวนมาก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐต่างๆในสหรัฐฯเรียกวันหยุด 12 ตุลาคม เพื่อให้เกียรติแก่กลุ่มประชากรที่เคยอยู่ในทวีปอเมริกาเเต่ดั้งเดิม แทนการฉลองการเดินทางถึงทวีปอเมริกาโดยโคลัมบัส

ดังนั้น วันหยุด Columbus Day จึงถูกเรียกขานในชื่ออื่นด้วย เช่น Indigenous Peoples’ Day หรือ Native American Day

ที่มา : voathai

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info