Columbus Day : October 12, 2020

Columbus Day : October 12, 2020

ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่สองในเดือนตุลาคมของทุกปี ถือเป็นหยุดประจำชาติของสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับ Christopher Columbus ชาวอิตาเลียนที่เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาในวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1492

โดยเรียกว่าวัน Columbus Day ซึ่งการฉลองเช่นนี้สืบค้นได้ไปถึงต้นศตวรรษที่ 19 โดยชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนก็ถือโอกาสใช้วันนี้เป็นวันฉลองของชนกลุ่มตนเช่นกัน ในขณะที่บางตำราอ้างว่า โคลัมบัสเป็นผู้ค้นพบอเมริกานั้นเป็นการกล่าวเกินจริง เพราะมีหลักฐานว่ามีคนพบก่อนหน้าเขา และได้มีคนพื้นถิ่นอาศัยอยู่มากมายมาหลายศตวรรษก่อนหน้า

อันที่จริงควรบอกว่าเขาเป็นผู้แนะนำอเมริกาให้กับชาวโลกตะวันตกจะถูกต้องมากกว่า เพราะในช่วงปี 1492 ถึง 1502 เขาได้เดินทางไปกลับยุโรป-อเมริกาถึงสี่ครั้งด้วยกัน และช่วยเปิดทางให้เกิดคลื่นการอพยพของชาวยุโรปมายังดินแดนแห่งนี้ในภายหลัง

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info

Copyright 2020 logistics2day.com ©  All Rights Reserved 

Online Marketing & Web Design by i2u communication