St. Patrick’s Day Sale : March 17, 2022

St. Patrick’s Day Sale : March 17, 2022

St. Patrick คือ นักบุญคนสำคัญแห่งประเทศไอร์แลนด์ เกิดในปี คศ 385 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ปี คศ 461 ดังนั้น ชาวไอริชจึงยึดถือเอาวันนี้มาจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลอง เพื่อแสดงความระลึกถึงนักบุญคนสำคัญดังกล่าว ชาวไอริชมีความเชื่อว่า St. Patrick สามารถชุบคนตายให้ฟื้นคืนชีวิตได้ และขับไล่งูทุกประเภทให้ออกไปจากไอร์แลนด์  มีคำกล่าวว่า  St. Patrick เป็นผู้ที่นำเอาคำสอน เกี่ยวกับเรื่อง Trinity หรือตรีเอกานุภาพ ซึ่งในศาสนาคริสต์หมายถึง พระบิดา พระบุตร และพระจิต โดยใช้ใบ แชมร็อค ( Shamrock) หรือเที่เรารู้จักกันดีในชื่อใบโคลเวอร์ (Clover) ซึ่งเป็นพืชที่มีใบสามแฉก มาใช้เป็นสื่อในการสอนดังนั้น ใบแชมร็อคจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของ St.Patrick’s Day และมีความหมายว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์แห่งการกลับมาของฤดูใบไม้ผลิ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก graphicbuffet

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info