Labor Day Sale : September 6, 2021

Labor Day Sale : September 6, 2021

ตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกันยายน เป็นวันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกียรติแก่แรงงานทั้งชายและหญิง ซึ่งยังเป็นวันสุดท้ายที่สิ้นสุดฤดูร้อนอีกด้วย จึงเป็นวันที่ถือว่าให้ชาวอเมริกันได้หยุดเพื่อพักผ่อน ไปเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศช่วง Summer ในวันนี้ยังเป็นวันที่แบรนด์ชั้นนำต่างๆ มีการเซลล์ลดราคากระหน่ำอีกด้วย

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info