เทศกาลแห่งความสุขของทุกคน ซึ่งจะตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุก ๆ ปี จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระเยซู เพราะเป็นวันเกิดของพระองค์ โดยจะมีการติดไฟประดับรอบบ้าน และในบ้านตลอดช่วงเวลานี้